Kezdőlap
https://ugyvitelititkartanfolyam.hu/

Részlet az ügyviteli titkár szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből


 
1.     AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 02
 
1.2. Szakképesítés megnevezése: Ügyviteli titkár
 
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
 
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440
 
 
2. EGYÉB ADATOK
 
2.1.A képzés megkezdésének feltételei:
 
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
 
2.2. Szakmai előképzettség: –
 
2.3. Előírt gyakorlat: –
 
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: –
 
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
 
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
 
2.8. Szintvizsga: –
 
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
 
5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
 
 
3. PÁLYATÜKÖR
 
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítésselbetölthető munkakör(ök)
3.1.2. 4111 Titkár(nő) Iskolatitkár
3.1.3. Óvodatitkár
3.1.4. Szerkesztőségi titkár
3.1.5. Színházi titkár
3.1.6.  
 
 
 
 
4112
 
 
 
 
 
Általános irodai adminisztrátor
Adminisztrációs ügyintéző
3.1.7. Alapítványi ügyintéző
3.1.8. Bírósági adminisztrátor
3.1.9. Bírósági írnok
3.1.10. Dokumentációs ügyintéző
3.1.11. Hirdetési adminisztrátor
3.1.12. Írnok
3.1.13. Műhelyírnok
3.1.14. Office coordinator
3.1.15. Sajtófigyelő adminisztrátor
3.1.16. Szállodai adminisztrátor
3.1.17. Tanfolyami adminisztrátor
3.1.18. Tanszéki adminisztrátor
3.1.19. Tanulmányi adminisztrátor
3.1.20. Ügyészségi adminisztrátor
3.1.21. Üzemírnok
3.1.22. 4113
 
Gépíró, szövegszerkesztő Gépíróasszisztens
3.1.23. Számítógépes szövegszerkesztő
3.1.24.  
4114
 
Adatrögzítő, kódoló
Adatrögzítő
3.1.25. Adatrögzítő adminisztrátor
3.1.26. Pénzintézeti adatrögzítő
3.1.27. Számítógépes adatrögzítő
3.1.28.  
 
 
4134
 
 
Humánpolitikai adminisztrátor
Munkaügyi nyilvántartó
3.1.29. Munkaügyi ügyintéző
3.1.30. Személyiadat nyilvántartó
3.1.31. Személyi nyilvántartó
3.1.32. Személyzeti adminisztrátor
3.1.33. Tagnyilvántartó
3.1.34. Tanuló nyilvántartó
3.1.35.  
3221
 
Irodai szakmai irányító, felügyelő
Iktatásirányító
3.1.36. Irodai ügyvitel-irányító
3.1.37. Irodakoordinátor
3.1.38. 3641 Személyi asszisztens Személyi titkár
 
 
 
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 
A szakképesítéssel rendelkező képes:
-       számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni
-       külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást és kapcsolat lezárását szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani, kezelni, tárolni
-       számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni
-       vezetni és kezelni a szervezet munkaerő-gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartásokat, iratokat
-       ellátni a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, reprezentációs feladatokat
-       ellátni a házipénztár kezeléséhez kapcsolódó feladatokat
-       ügyviteli munkafolyamatokat szervezni és irányítani
-       irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni
-       feladatkörében önállóan PR tevékenységet végezni
-       megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel magyar és egy idegen nyelven
-       ügyintézői feladatokat ellátni magyar és egy idegen nyelven
-       leíró feladatokat végezni magyar és egy idegen nyelven
-       szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervezni magyar és egy idegen nyelven
 
 
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
 
  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. - - -
 
 
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
  A B
4.1. A szakképesítésszakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10066-12 Gazdálkodási alapfeladatok
4.4. 10067-12 Gépírás és dokumentumkészítés, iratkezelés
4.5. 10070-12 Munkahelyi kommunikáció
4.6. 10071-12 Hivatali kommunikáció magyar és idegen nyelven
4.7. 10073-12 Titkári ügyintézés
4.8. 10072-12 Rendezvény- és programszervezés
4.9. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.10. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
 
 
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
 
 
5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
  A B C
5.2.1. A szakképesítésszakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10066-12 Gazdálkodási alapfeladatok gyakorlati
5.2.4. 10067-12 Gépírás és dokumentumkészítés, iratkezelés írásbeli, szóbeli
5.2.5. 10070-12 Munkahelyi kommunikáció szóbeli
5.2.6. 10071-12 Hivatali kommunikáció magyar és idegen nyelven gyakorlati
5.2.7. 10073-12 Titkári ügyintézés gyakorlati
5.2.8. 10072-12 Rendezvény- és programszervezés szóbeli, írásbeli
5.2.9. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 
 
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Külső vagy belső szakmai rendezvény alapdokumentumának elkészítése
 
A vizsgafeladat ismertetése: A hardvereszközök és az operációs rendszer előkészítése, kezelése után a vizsgázó tartalmi és formai utasítások alapján egy külső vagy belső szakmai rendezvény alapdokumentációjának elkészítése (forgatókönyv vagy szakmai programterv); a kapott utasítások alapján a rendezvény lebonyolításához információ keresése az interneten; megadott adatok birtokában költségkalkuláció készítése; a program ismeretében tájékoztató körlevelet vagy meghívót szerkeszt a résztvevőknek, közreműködőknek;a hirdetések vizuális hatáselemeit felhasználva rövid hirdetés fogalmazása; illetve a vizuális céges arculati elemeket felhasználva három-négy diából álló prezentáció készítése a rendezvényről
 
A vizsgafeladat időtartama: 240 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%
 
 
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Hivatalos, üzleti levél, dokumentum készítése
 
A vizsgafeladat ismertetése: Egy kb. 1500-2000 leütés terjedelmű, folyamatosan írott vagy részben felülírt, javított, korrektúrázott, nyomtatott formátumú szöveg és a megadott adatok – 170 leütés/perc sebességű – begépelése; hivatalos, üzleti levelet vagy egyéb dokumentumot megszerkesztése a hivatalos, üzleti élet leveleinek vagy egyéb dokumentumok készítésének szokásai szerint és a megadott utasítások alapján; a hivatalos, üzleti levél vagy egyéb dokumentum szövege egy részének (pl. bevezetés vagy befejezés stb.) önálló megfogalmazása a tárgyhoz kapcsolódó adatok alapján; forrásfájlban előkészítetttáblázat vagy adatbázis készítése utasítások alapján, valamint az adatok felhasználása a dokumentummal összefüggésben; a táblázat, az adatok beillesztése a dokumentum megadott helyére; a hivatalos, üzleti levelet vagy egyéb dokumentum mentése, archiválása, nyomtatása
 
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%
 
 
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai ismeretek
 
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok közül a 10070-12 Munkahelyi kommunikáció, a 10066-12 Gazdálkodási alapfeladatok és a 10071-12 Hivatali kommunikáció magyar és idegen nyelven modulok témaköreit tartalmazza
 
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
 
 
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
 
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
 
 
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
 
 
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
 
  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógép
6.3. Internet-hozzáférés
6.4. Nyomtató
6.5. Szkenner
6.6. Irodai programcsomag
6.7. Iktatóprogram
6.8. Telefon
6.9. Fax
6.10. Fénymásoló
6.11. Irodatechnikai eszközök: iratmegsemmisítő, hőkötő, lamináló, spirálozó
6.12. Irodaszerek
6.13. Nyomtatványok
6.14. Bizonylatok
6.15. Hangrögzítő eszköz
6.16. Szakkönyvek
6.17. CD-jogtár
6.18. Projektor
 
 
 

A teljes hatályos szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.


Részlet az ügyviteli titkár szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből.  Iskolatitkár, Óvodatitkár, Szerkesztőségi titkár, Színházi titkár, Adminisztrációs ügyintéző, Alapítványi ügyintéző, Bírósági adminisztrátor, Bírósági írnok, Dokumentációs ügyintéző,  Hirdetési adminisztrátor, Írnok, Műhelyírnok,  Office coordinator, Sajtófigyelő adminisztrátor, Szállodai adminisztrátor,